Resort Term & Condition

ข้อตกลง-เงื่อนไขของรีสอร์ท และผู้เข้าพัก Agreement & Term policy

 • ราคาห้องพักรวมภาษี และค่าบริการแล้ว All rate included tax, and government tax
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 7 ปี พักกับผู้ปกครองโดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม หากใช้เตียงที่มีอยู่แล้ว Guest, age under 7 years old stay free of charge if use exiting bed.
 • หากเด็กอายุ มากกว่า 7 ปีถือว่าเป็นผู้ใหญ่ ควรเสริมที่นอนเสริม อัตราค่าบริการ 500 บาท ไม่รวมอาหารเช้า Guest, age 7 years or oldest count for adults should have mattress with 500THB/night, excluded breakfast.
 • ที่นอนเสริม, ใช้เสริมได้กับประเภทห้องดังนี้ Garden View, Superior Air con twin/ double หรือ Superior Double with Balcony . สำหรับ 1 ที่/ 1 ห้องเท่านั้น. Extra mattress available for room type; Garden view, Superior Air twin/double and Superior Balcony only.
 • ทางรีสอร์ทขอเรียกค่ามัดจำกุญแจ และคีย์การ์ด 1500 บาท/ห้อง และคืนเงินให้ท่านในวันทีท่านเดินทาง Please notice, the property require refundable money 1000THB for key  and card deposit.
 • หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางรีสอร์ท คือภายในห้องพัก อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆทางรีสอร์ทขอคิดอัตราค่าเสียหายจากเงินมัดจำ หรือเรียกเก็บเงินทางท่านเพิ่มเติม If any damage in the property can be require for charge from your deposit, if net price is over should be payment of the less by guest.
 • ทางรีสอร์ทไม่ขอรับผิดชอบใด ๆต่อทรัพย์สินของท่านหากไม่ได้เก็บไว้กับทางพนักงาน หรือที่เค้าน์เตอร์ The resort will not be resposible for lost the belonging, if value not in our main safety box at the reception counter.
 • ในขั้นตอนการเข้าพัก กรุณาแสดงหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ พร้อมรหัสการจอง หรือเอกสารการจองเพื่อทำการเช็คอิน Guest, who reservation the accommodation online, please show your reservation documentary or smartphone  and please show your passport or ID card for make registration at our check in counter.
 • หากลูกค้าชำระค่าห้องพัก อาหาร หรือเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด คิดอัตราค่าบริการเพิ่ม 3%(อัตราค่าบริการจากธนาคาร) 3% Bank Fee charged, if guest make payment via credit card (Food / drinks/ accommodation)
 • เวลา เช็คอิน คือ 14.00 น. หรือหากห้องพร้อมสามารถเช็คอินได้ทันที Check in time is 14.00pm.(2.00pm.) If your room is done could be chek in on that time.
 • เวลา เช็คเอ้าท์ คือ 10.00  น. – 11.00 น. หลัง 11.00 น. คิดอัตราค่าบริการครึ่งราคาของราคาห้องพัก หากเช็คเอ้าท์ เวลา 12.00น. หรือหลังเวลาดังกล่าวคิดอัตราค่าห้องพักเต็มจำนวน Check out time is 10.00am,  If check out at 11.00am. 50% of room rate charged and 12.oo noon full night charged.
 • ลูกค้าสามารถชำระค่าห้องพักผ่าน PayPal หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ตามที่ลูกค้าสะดวก For all reservation with direct booking, available payment via Siam Comercial Bank or Pay Pal’s account.

เงื่อนไขการจอง Term and Codition

 • กรุณากรอกแบบฟอร์มการจองให้ครบถ้วน Please completely all required while you make a reservation.
 • ผู้จองจะต้องมีความรับผิดชอบ/ ในการจอง หรืออัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่ทางรีสอร์ทเรียกเก็บ และต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ The booker should have responsible for all reservation or any charge and the booker should be legal age.
 • ทุก ๆการจองจะ “สำเร็จ” ได้นั้น จำเป็นจะต้องรอพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่จากทางรีสอร์ทติดต่อกลับเท่านั้น All reservation will “done” when our staff is response by reply and guest have to make payment after get reply.
 • หลังจากที่พนักงานติดต่อกลับแล้ว ให้ทำการโอนเงินค่ามัดจำของห้องพัก ครึ่งนึง ของการจองทั้งหมด โอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ เพย์พาล After get any reply for confirmation, please make transfer payment via our bank account or Pay Pal’s account.
 • สำหรับทุกการโอน กรุณานำหลักฐานการโอนมาแสดงในวันเข้าพัก Keep your transfer payment receipt show up on arrival date.
 • หลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองจากทางรีสอร์ทแล้ว ท่านต้องชำระมัดจำค่าห้องและส่งหลักฐานการโอนมายังอีเมลล์ทันที หรือวันถัดไม่ หากท่านไม่ได้ทำการโอนชำระค่ามัดจำ ทางรีสอร์ทขอยกเลิกการจองห้องพักของท่านโดยปริยาย If any booking get Confirmation from our staff, and you do not transfer payment to our bank account or Pay Pal’s account, the resort will cancellation and you have to make a new booking in futher.
 • หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการจองกรุณา Contact us Any genaral information or requires please fill up free contact us form.

เงื่อนไขของการยกเลิกการจอง Cancellation Policy

 • สำหรับการจองปกติ (ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลด) ท่านสามารถยกเลิกการจองได้ไม่เสียอัตราค่าบริการ เป็นเวลา 14 วันก่อนถึงวันเข้าพัก For refundable rate, free cancellation for 14 days before arrival date.
 • สำหรับการจองปกติ (ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลด) ทางรีสอร์ทคิดอัตราค่าบริการ 1 คืนจากราคาห้องพักที่ทำการจอง หากยกเลิก 7 วันก่อนถึงวันเข้าพัก For refundable rate, 1 night charge if cancellation 7 days peiord to arrival date. 
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจาก 3 วันถึงวันเข้าพัก For cancellation 3 days peiord to arrival date Non-Refundable
 • No –  Show คือหากท่านไม่มีการติดต่อใด ๆถือว่า No –  Show ทางรีสอร์ทไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น For all reservation who made direct booking or online will be No Show will Non-Refundable for any amend
 • สำหรับทุก ๆการจองหากเป็นราคาโปรโมชั่นเสริม (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) แต่หากลดราคาแล้ว ทางรีสอร์ทขอไม่คืนเงินใด ๆทั้งสิ้น ถือว่าทราบเงื่อนไขแล้ว For the booking with discount added, the resort will not be Refundable of any amend.

Our bank Account

More

Email: fisherman-kohtao@outlook.com

Tel: +6677 456 390, Tel: 077456390

Fax: 077 601 959